Geschiedenis   |  De Organisatie   |  De Samenwerking   |  Het programma   |  De Instroom   |  De Uitstroom   |  Laatste nieuws   |  De Boksvereniging   |  Trainingstijden

Welkom bij Stichting Opboxen!

Opboxen, destijds gestart voor werkloze jongeren uit Hoogvliet, is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig resocialisatieproject waar jongeren/jong volwassenen in veel gevallen met succes werken aan hun toekomst. Daarbij gaat het vooral om het veranderen van leefritmes en gedrag van de deelnemers.
De intensieve persoonlijke begeleiding binnen Opboxen zorgt ervoor dat de deelnemers genoeg zelfvertrouwen (terug)krijgen en zelfredzaam worden om uiteindelijk door te stromen naar een vervolgproject: een reguliere baan of opleiding. Weggaan of uitstromen bij Opboxen betekent meestal niet dat de jongere er helemaal weg is. Jongeren die werk gevonden hebben, weer naar school gaan of in een ander vervolgtraject zijn geplaatst, houden veelal contact met Opboxen. Ex-deelnemers kunnen 's avonds nog komen trainen op de boksschool. Op deze manier kunnen Jan en John Schildkamp nog een vinger aan de pols houden. Het gaat bij Opboxen dus niet alleen maar om resocialisatie, maar ook - net zo belangrijk - om de nazorg.

Het doel van Opboxen is door middel van een integrale aanpak die op het lichamelijk, persoonlijk, interpersoonlijk en maatschappelijk functioneren van de deelnemende jongeren ingrijpt, hem/haar een scholings- of beroepsperspectief te bieden en te voorkomen dat zij ernstig(er) onaangepast gedrag of crimineel gedrag gaan vertonen.
De doelstelling dus tweeledig:
De deelnemers moeten worden afgehouden van ernstig(er) onaangepast of crimineel gedrag.
De kansen van de deelnemers op werk of scholing moeten worden vergroot.

Opboxen is een voorbereidingstraject voor allerlei soorten van participatie in de maatschappij. De jongens en meisjes leren er geen vak, ze leren er hoe ze zich moeten gedragen.
Opboxen is voor iedereen die het nodig heeft, die terug moet en/of wil op het juiste spoor.
Contra-indicaties zijn:
alcohol en/ of drugsverslaving
psychiatrische problematiek