Geschiedenis   |  De Organisatie   |  De Samenwerking   |  Het programma   |  De Instroom   |  De Uitstroom   |  Laatste nieuws   |  De Boksvereniging   |  Trainingstijden

De Organisatie

Het project is ondergebracht in een stichting, de Stichting Opboxen.

Een klein bestuur vergadert regelmatig over de lopende zaken. Directeur Jan Schildkamp zet zich full time in voor de stichting samen met zijn zoon, projectleider, John Schildkamp. 

In het alledaagse leven loopt de afstemming met de verschillende instellingen op deelnemersniveau voornamelijk via Jan en John Schildkamp. Zij gaan als persoonlijke begeleider van de jongere naar de betreffende instellingen toe en regelen wat er geregeld moet worden. Heeft een jongen een uitkering nodig, dan sturen we de jongeren rechtstreeks naar het CWI, moet er wat geregeld worden met het UWV, dan zorgen ze dat dit geregeld wordt, en zijn jongens in de problemen met de politie, dan regisseren zij de nodige activiteiten. De gaten die tussen verschillende instellingen bestaan, gewoon omdat de jongeren niet weten waar heen te gaan voor wat, worden opgevuld door de begeleiding van Schildkamp.