Geschiedenis   |  De Organisatie   |  De Samenwerking   |  Het programma   |  De Instroom   |  De Uitstroom   |  Laatste nieuws   |  De Boksvereniging   |  Trainingstijden

De Samenwerking

Nu op dit moment werkt Opboxen samen met Jongerenloket SoZaWe Rotterdam, Reclassering Nederland, Jeugdzorg Rotterdam, Raad voor de Kinderbescherming, Big Nederland, Albeda college, Trainings Centrum Eemhaven, gemeente en Politie van Hoogvliet en gemeente Spijkenisse. De lessen bestaan uit arbeidsmotivatie training, arbeidstoeleiding, sociale vaardigheid, basiseducatie, agressieregulatie training, leren werken met een computer (ECDL), veiligheidscertificaat, Maatschappijleer, budgettering en Bedrijfs Hulp Verlening. s'Middags na de lunch is het gezamenlijk sporten. Dit bestaat uit bokstechniek training en andere lichamelijke oefeningen en daarbij gaan we éénmaal in de week naar buiten om te voetballen, of naar een andere sportlocatie, waarin we de deelnemers ook leren zelf lessen te geven aan mede deelnemers van het project, dit wel onder deskundige leiding.

In al die jaren van Opboxen, heeft het project al voor meer dan 1000 jongeren een baan opgeleverd. Veel deelnemers zijn een opleiding gaan doen, of doorgestroomd naar een regulieren baan. Met meer dan de helft van deze jongeren is er tussentijds nog regelmatig contact. Nagenoeg iedere week ontvangt "Opboxen" mensen uit andere gemeenten, zelfs uit andere landen. Wetenschappers, publicisten, radio en t.v programma's weten Opboxen te vinden. Ministers, staatssecretarissen, kamerleden, het college van Rotterdam, hoge ambtenaren laten zich graag ter plekke adviseren over jeugd- en jongerenbeleid, over de "Opboxmethode".

   

 

Samenwerkingspartners:

 • Albeda College
 • ROC Zadkine
 • Dienst Sport en Recreatie gemeemte Rotterdam
 • Deelgemeente Hoogvliet
 • Politie Hoogvliet
 • Reclassering Nederland, arrondissement Rotterdam
 • Jongerenloket SoZaWe Rotterdam
 • Raad voor de kinderbescherming
 • Jeugdreclassering
 • Gemeente Spijkenisse
 • TCE ( Trainings Centrum Eenhaven)