Geschiedenis   |  De Organisatie   |  De Samenwerking   |  Het programma   |  De Instroom   |  De Uitstroom   |  Laatste nieuws   |  De Boksvereniging   |  Trainingstijden

De Uitstroom

Het gaat bij Opboxen vooral om het veranderen van leefritme en gedragshouding van de deelnemers plus stimulering van de deelnemers met betrekking tot hun integratie in de maatschappij. Uiteindelijke doel van het project Opboxen is de vergroting van de kansen van de deelnemers op de arbeidsmarkt en daarmee te komen tot een algeheel beter toekomstperspectief. Het gaat erom de deelnemers regelmaat in het leven bij te brengen, zodat ze kunnen doorstromen naar een vervolgproject, een reguliere baan of opleiding.

Uitstroom van Opboxen betekent vaak niet het einde van Opboxen voor de deelnemers. Jongeren die werk gevonden hebben, een opleiding gaan volgen, of naar een vervolgtraject via het Jongerenloket (SoZaWe) zijn geplaatst, of naar een ander project zijn uitgestroomd, houden meestal contact met Opboxen.

2013

Ontslag / niets van vernomen

 

Werk

 

School

 

Vervolgtraject

 

Detentie

 

In oriëntatiefase afgehaakt

 

Negatieve Uitstroom

 

Positieve Uitstroom