De instroom

De deelnemers van het project Opboxen komen via verschillende "aanvoerkanalen". Jongens en meisjes vanaf 16 jaar die geen school of werk hebben en woonachtend in Hoogvliet en Rotterdam kunnen zich aanmelden via een instantie bij Opboxen. Anderen worden door de politie aangeleverd of komen via Reclassering Nederland, Jeugdzorg, Raad voor de kinderbescherming, Jeugdreclassering. gemeente Spijkenisse (leerplicht) of andere instanties. Ook komt een groot aantal deelnemers via SoZaWe ( Jongerenloket).

De laatste groep deelnemers die bij Opboxen te vinden zijn, bestaan uit jongeren die een leerstraf opgelegd kregen. Deze straf voeren zij uit bij Stichting Opboxen. Deze jongeren zijn verplicht het project te volgen in tegenstelling tot de meeste jongeren die ons project vrijwillig ingaan.


De uitstroom

Het gaat bij Opboxen vooral om het veranderen van leefritme en gedragshouding van de deelnemers plus stimulering van de deelnemers met betrekking tot hun integratie in de maatschappij. Uiteindelijke doel van het project Opboxen is de vergroting van de kansen van de deelnemers op de arbeidsmarkt en daarmee te komen tot een algeheel beter toekomstperspectief. Het gaat erom de deelnemers regelmaat in het leven bij te brengen, zodat ze kunnen doorstromen naar een vervolgproject, een reguliere baan of opleiding.

Uitstroom van Opboxen betekent vaak niet het einde van Opboxen voor de deelnemers. Jongeren die werk gevonden hebben, een opleiding gaan volgen, of naar een vervolgtraject via het Jongerenloket (SoZaWe) zijn geplaatst, of naar een ander project zijn uitgestroomd, houden meestal contact met Opboxen.

De uitstroom 2014 in cijfers.

Positief   -   72.7%   Deze deelnemers zijn gaan werken of een opleiding gaan volgen.

Negatief  -   27.3%   Dit zijn deelnemers die voortijdig gestopt zijn met het traject.

Van de totale instroom deelnemers van 2014 gaat 22.8% naar het traject in 2015.