De Samenwerking

Nu op dit moment werkt Opboxen samen met Jongerenloket SoZaWe Rotterdam, Reclassering Nederland, Gemeente Rotterdam, Raad voor de Kinderbescherming, Trainings Centrum Eemhaven, Delta psychiatrisch centrum,gemeente en Politie van Hoogvliet en gemeente Spijkenisse. De lessen bestaan uit arbeidsmotivatie training, arbeidstoeleiding, sociale vaardigheid, Muiswerk (Nederlandse taal en rekenen), agressieregulatie training, Babbage (computercursus), VCA veiligheidscertificaat en BHV (Bedrijfs Hulp Verlening). s'Middags na de lunch is het gezamenlijk sporten. Dit bestaat uit bokstechniek training en andere lichamelijke oefeningen en daarbij gaan we éénmaal in de week naar buiten om te voetballen, of naar een andere sportlocatie, waarin we de deelnemers ook leren zelf lessen te geven aan mede deelnemers van het project, dit wel onder deskundige leiding.

In al die jaren van Opboxen, heeft het project al voor meer dan 1000 jongeren een baan opgeleverd. Veel deelnemers zijn een opleiding gaan doen, of doorgestroomd naar een regulieren baan. Met meer dan de helft van deze jongeren is er tussentijds nog regelmatig contact. Nagenoeg iedere week ontvangt "Opboxen" mensen uit andere gemeenten, zelfs uit andere landen. Wetenschappers, publicisten, radio en t.v programma's weten Opboxen te vinden. Ministers, staatssecretarissen, kamerleden, het college van Rotterdam, hoge ambtenaren laten zich graag ter plekke adviseren over jeugd- en jongerenbeleid, over de "Opboxmethode".


Samenwerking Delta-Opboxen.

Samenwerking Delta Psychiatrisch Centrum en stichting Opboxen Het project Wij(k)boost is een samenwerking tussen Delta Psychiatrisch Centrum en stichting Opboxen. Deelnemers aan dit project trainen door sport en educatie vaardigheden en gedrag om participatie in de maatschappij te vergroten. In de sportschool van stichting Opboxen volgen cliënten van Delta een programma op maat onder leiding van ervaren en gecertificeerde trainers in de vorm van e-learning en klassikale lessen. De lessen lopen uiteen van Nederlands en rekenen tot gerichte lessen op het gebied van digitale vaardigheden, een gezonde levensstijl, sociale vaardigheden en vrijwilligerswerk, en natuurlijk boksles in het kader van mentale weerbaarheid. Werk, scholing en sociale contacten dragen in belangrijke mate bij aan het persoonlijk herstel van de cliënten en leiden tot een betere kwaliteit van leven. Stichting Opboxen doet met dit project ervaring op met de GGZ doelgroep. Het biedt ons de mogelijkheid om het ontwikkelaanbod verder te differentiëren met eveneens als doel participatie te vergroten. De samenwerking biedt daarbij kansen tot het ontplooien van nieuwe verbindingen binnen de wijk en gemeente Hoogvliet. Kortom, rake klappen door Wij(k)boost!

prev next

Doelstelling samenwerking Delta Psychiatrisch Centrum en stichting Opboxen.

Door het aangaan van een samenwerking met Delta Psychiatrisch Centrum kan het WAC ( Werk en Activiteiten Centrum) een belangrijke bijdrage leveren in het herstel proces en de (arbeid) participatie van cliënten in hun directe woonomgeving. Vanuit de locatie van de stichting Opboxen wordt er een passend ontwikkelaanbod gerealiseerd voor cliënten van het Delta Psychiatrisch Centrum. Die toegespitst is op het behoud van en het verder ontwikkelen van vaardigheden die toeleiding naar arbeid mogelijk maken en vooral ook tot doel hebben dat deelnemers instaat zijn om te participeren binnen de wijk/gemeente Hoogvliet. Voor de stichting Opboxen geld dat zij ervaring en expertise op kunnen doen met betrekking tot de GGZ doelgroep. Ook bied het de mogelijkheid om hun eigen ontwikkelaanbod verder te differentiëren met eveneens als doel de participatie mogelijkheden te vergroten. Daarnaast bied de samenwerking wellicht kansen voor het ontplooien van nieuwe verbindingen binnen de omgeving.

De lessen bestaan uit:

  • Muiswerk (Nederlandse taal/ Rekenen.
  • Babbage ( Computertraining).
  • Health4u ( Gezonde lifestyle cursus).
  • VCA (Veiligheidscertificaat).
  • Budgettering.
  • OV-training.
  • Liberman trainingen.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met:

 Ronald Huijser          Ronald.Huijser@deltapsy.nl

 Cora.Nugteren          Cora.Nugteren@deltapsy.nl

 Of telefonisch:          010-5031325


 

Samenwerkingspartners: