De Organisatie

Het project is ondergebracht in een stichting, de Stichting Opboxen.

Een klein bestuur vergadert regelmatig over de lopende zaken. Directeur Jan Schildkamp zet zich full time in voor de stichting samen met zijn zoon, projectleider, John Schildkamp.

In het alledaagse leven loopt de afstemming met de verschillende instellingen op deelnemersniveau voornamelijk via Jan en John Schildkamp. Zij gaan als persoonlijke begeleider van de jongere naar de betreffende instellingen toe en regelen wat er geregeld moet worden. Heeft een jongen een uitkering nodig, dan sturen we de jongeren rechtstreeks naar het CWI, moet er wat geregeld worden met het UWV, dan zorgen ze dat dit geregeld wordt, en zijn jongens in de problemen met de politie, dan regisseren zij de nodige activiteiten. De gaten die tussen verschillende instellingen bestaan, gewoon omdat de jongeren niet weten waar heen te gaan voor wat, worden opgevuld door de begeleiding van Schildkamp.


De Samenwerking

Nu op dit moment werkt Opboxen samen met Jongerenloket SoZaWe Rotterdam, Reclassering Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, Trainings Centrum Eemhaven,Challenge-sports, gemeente en Politie van Hoogvliet en gemeente Spijkenisse. De lessen bestaan uit arbeidsmotivatie training, arbeidstoeleiding, sociale vaardigheid, basiseducatie, agressieregulatie training, leren werken met een computer (ECDL), veiligheidscertificaat, Maatschappijleer, budgettering en Bedrijfs Hulp Verlening. s'Middags na de lunch is het gezamenlijk sporten. Dit bestaat uit bokstechniek training en andere lichamelijke oefeningen en daarbij gaan we éénmaal in de week naar buiten om te voetballen, of naar een andere sportlocatie, waarin we de deelnemers ook leren zelf lessen te geven aan mede deelnemers van het project, dit wel onder deskundige leiding.

In al die jaren van Opboxen, heeft het project al voor meer dan 1000 jongeren een baan opgeleverd. Veel deelnemers zijn een opleiding gaan doen, of doorgestroomd naar een regulieren baan. Met meer dan de helft van deze jongeren is er tussentijds nog regelmatig contact. Nagenoeg iedere week ontvangt "Opboxen" mensen uit andere gemeenten, zelfs uit andere landen. Wetenschappers, publicisten, radio en t.v programma's weten Opboxen te vinden. Ministers, staatssecretarissen, kamerleden, het college van Rotterdam, hoge ambtenaren laten zich graag ter plekke adviseren over jeugd- en jongerenbeleid, over de "Opboxmethode".